Hướng Dẫn Tải iOS Cao Cấp

Bước 1: Tải Phần Mềm TestFlight

Bước 1: Tải TestFlight

Bước 2: Tải Game Võ Lâm Hỏa Phụng

- Sau Khi Cài Đặt Xong TestFlight Trên Máy

- Bạn Thực Hiện Click Link Bên Dưới Đây

- Trong TestFlight Game Có Tên Là FunnyGame

Bước 2: Tải Game iOS

© 2021 - Được Thực Hiện Bởi BQT Võ Lâm Hỏa Phụng

http://volamhoaphung.net